Referenser

Folktandvården Västra Götaland
Folktandvården Stockholms län AB
Danderyds sjukhus AB
Odinfysio AB

Institut régional du Cancer Montpellier, Frankrike
Institut for Kommunikation og Handicap, Danmark
Tandhjælpen Aps, Danmark
Malmö högskola - Tandvårdshögskolan
Landstinget i Värmland

Malax Kommun, Finland
Vasa Centralsjukhus, Finland
Folktandvården Gävleborg AB
Landstinget Halland
Region Halland
Terapia AS, Norge

Troms Fylkeskommune/TkNN-Kirurgiavdelning, Norge
Universitetssykehuset i Nord-norge, Norge
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge

St Olavs hospital HF, Norge
Örebro Läns Landsting
Praktikertjänst AB
Folktandvården Göteborg
Södra Älvsborgs Sjukhus
Västerbottens läns landsting
Folktandvården i Tullinge
Norrbottens Läns Landsting
Akademiska Sjukhuset
Karolinska Institutet
Skaraborgs sjukhus
Landstinget i Kalmar
Karolinska Universitetssjukhuset

Region Östergötland
Folktandvården Västra Götaland
Region Kronoberg
Folktandvård Skåne AB
Region Halland
Colosseum Smile AB
Folktandvården Sörmland AB
och många fler...